Танилцуулга

Цахим аюулгүй байдлын " Харуул Занги" Тэмцээн. Өрсөлдөөн. Туршлага. Мэдлэг.


Эрхэм Зорилго

Олон нийтэд мэдээллийн аюулгүй байдлын талаархи үнэн, зөв, бодитой ойлголт, мэдлэгийг бий болгох, төлөвшүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх

Мэдээллийн аюулгүй байдлын салбарт шинэ санаа, арга, авъяас чадвартаныг илрүүлэх, тэдгээрийн хамтын ажиллагаа, нөхөрлөлийг бий болгох замаар чадавхи бий болгох

Мэдээлэл, холбооны технологийн салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх


Хамрах хүрээ

Мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр өөрийнхөө ур чадвар, мэдлэгийг сорих, олон нийтэд танигдахыг хүсэж буй бүх хүнд нээлттэй. Оролцогчид багт харъяалагдах ёстой. Баг нь ахлагчаас гадна хоёр, нийт гурав хүртэл гишүүнтэй байж болно. Багийн ахлагч нь баг, зохион байгуулагч, шүүгч нарын хоорондын бүх холбоог хариуцаж, багаа удирдан зохион байгуулна.