4-Р ҮЕ. Оргил өөд

4-р үе Оргил өөд


Энэ үеийн даалгаварт Мобикомын бэлтгэсэн системээс дахин өгсөн ба 3-р үеэс хамгийн өндөр оноо авсан 2 баг аваргын төлөө, дараагийн 2 баг нь 3 дугаар байрын төлөө тоглосон. Тэмцээний үргэлжлэх хугацаа 40 минут байсан ба эхэлж даалгавараа гүйцэтгэсэн баг нь ялагч болох ба багууд өгөгдсөн хугацаанд оноо авч чадаагүй тохиолдолд 3 дугаар үед авсан онооны дарааллаар байр эзлүүлэхээр шүүгчийн зүгээс зохицуулалт хийсэн. Энэ үеэс аль ч баг нь оноо авч чадаагүй тул 3-р үеийн үр дүнгээр ялагчыг тодруулсан.