ХЗ2013 тэмцээний дүрэм

Харуул занги 2013 тэмцээний дүрэм

Тэмцээн нь 4 үеэс бүрдэх ба хасагдах журмаар явагдаж ялагчийг тодруулна.

Тэмцээний дүрмийг ЭНД-ээс татаж авна уу.


Тэмцээний Даалгаврууд