1-Р ҮЕ. ЭРВЭЛ ОЛДОНО

1-р үе Эрвэл олдоно

Оноогоор тэргүүлж буй 40 багийн жагсаалт. Багуудийг авсан оноо болон огноогоор нь жагсаав.


Жагсаалт

# Багийн нэр Оноо
1 H@wK$ 220
2 sesi 210
3 SIT.H2O 210
4 TP 210
5 nom@d$ 210
6 U&J 210
7 OnePunch 200
8 MTC-TB 190
9 n0 MeRcY 170
10 Chonos 160
11 team1 150
12 MYM 150
13 Lazy Crazy 140
14 Open Source 140
15 VIP 130
16 Мазаалай 110
17 General 110
18 h2pn2s 110
19 ATM 100
20 Authority 90
21 15nii Tsagdaa 80
22 moscow 70
23 z@ngi 70
24 TsH 70
25 sniff 60
26 RT 50
27 MDS1 50
28 mds_ocean 50
29 Жигүүртэн 50
30 Skull-Hack 40
31 Researcher™ 40
32 Snort 40
33 flood 30
34 OPFT 20
35 Warrior 20
36 feedme 20
37 Gargalgaa 10
38 Ma 10
39 far@far 10
40 Shadow 0