3-Р ҮЕ. ИЛД БАМБАЙ

3-р үе Илд бамбай

Тус шатанд урьдчилан бэлтгэсэн серверүүд рүү довтлох бөгөөд эхний 2 баг аваргын төлөө тоглох эрхийг авна.


Жагсаалт

# Багийн нэр Оноо
1 nom@d$ 400
2 team1 300
3 Chonos 200
4 sesi 0