ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠭᠡᠷ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠪᠡᠯ ᠤᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠭᠡᠷ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠪᠡᠯ ᠤᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 40 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠨ᠃ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠩᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠮᠪᠡᠯᠡᠪᠡ᠃


ᠵᠢᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ

# ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠩᠨᠤᠭ᠎ᠠ